Wdrożenia RODO

Wdrożenia RODO

Od 25 maja 2018r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – w skrócie RODO).

DELOS Systemy Komputerowe oferuje wdrożenia od podstaw oraz formie dostosowania istniejącej dokumentacji.

Oferujemy:

  • audyt informatyczny
  • audyt organizacyjny
  • analiza ryzyka
  • opracowanie procedur
  • wdrożenie

Oferujemy również stałe wsparcie dla firmy w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych wraz z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD)