LAN / Monitoring

Lan monitoring

Kamery stosowane w telewizji przemysłowej służą za­pew­nie­niu bezpieczeństwa w takich miejscach jak: banki, szpitale, hale przemysłowe, itp. Coraz częściej instaluje się je na skrzy­żo­wa­niach ulic, budynkach użyteczności publicznej czy zam­knię­tych osiedlach. Sposób działania opiera się na przesłaniu z kamery obrazu drogą radiową bądź przewodową do rejestratora. Tam zapis jest przechowywany przez ustalony czas w celu ewentualnego późniejszego odtworzenia np. do wyjaśnienia zdarzenia. Obecnie często używanym rodzajem kamer są kamery IP. Są to kamery cyfrowe, do swojej pracy wykorzystują siec informatyczną, zazwyczaj połączoną z siecią LAN w firmie. Nowoczesne kamery IP charakteryzuje wysoka rozdzielczość obrazu i bezpieczeństwo transmisji danych (jest szyfrowana).

Firma informatyczna DELOS zajmuje się instalacją systemów monitoringu. W zależności od dostępnej infrastruktury wdrażanie może odbywać się w oparciu o już istniejącą sieć informatyczną oraz jej rozszerzenie na potrzeby monitoringu. W przypadku jej braku projektujemy i uruchamiamy taki system od podstaw.ołączoną z siecią LAN w firmie. Nowoczesne kamery IP charakteryzuje wysoka rozdzielczość obrazu i bezpieczeństwo transmisji danych (jest szyfrowana).

Sieć monitoringu budowana jest zwykle na szkielecie prze­wo­do­wej sieci informatycznej LAN. Podstawowym celem ta­kiej struktury jest zapewnienie pracownikom firmy dostępu do zasobów i sprzętu. To dzięki niej można korzystać z In­ter­ne­tu, poczty e-mail, drukarek i urządzeń. W połączeniu z serwerami, opartymi na Linuksie bądź systemie Windows, stanowi podstawowe narzędzie do zarządzania grupami oraz na­da­wa­nia uprawnień użytkownikom zatrudnionym w przed­się­bior­stwie.