Egzamin – ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie udostępnianego sprzętu komputerowego na egzamin

W związku z wyznaczeniem dodatkowego terminu egzaminu korporacyjnego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który odbędzie się w dniach 23.06 – 26.06.2020, uprzejmie informujemy, że:

  1. Firma DELOS Systemy Komputerowe potwierdza wszystkie wcześniejsze ustalenia dotyczące wynajmu laptopów na egzamin korporacyjny, który odbędzie się w nowym terminie tj. 23.06 – 26.06.2020 r.
  2. Wypożyczenie sprzętu komputerowego będzie realizowane zgodnie z przedstawionymi wytycznymi Ministra Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącego organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów adwokackich i radcowskich w terminie dodatkowym:
    – każdy zdający otrzymuje przypisany do siebie zestaw, który składa się z laptopa i przewodowej myszki komputerowej;
    – każdy z zestawów komputerowych jest dezynfekowany przed wydaniem sprzętu zdającemu oraz po jego odbiorze od zdającego;
    – osoba wydająca sprzęt komputerowy będzie wyposażona w środki ochrony osobistej takie jak rękawiczki, maseczka oraz przyłbicę ochronną;
    – laptopa przekazujemy Państwu w każdym dniu egzaminu zaraz po wejściu zdającego na salę, a po napisaniu pracy każdego dnia prosimy o jego zwrot do obsługi informatycznej.